Նախորդ Հրապարակում Դիւային Տիրացում
Յաջորդ Հրապարակում Փոխակերպում՝ Քրիստոսի Նմանութեամբ - Հովիւ Վիգէն Սարգիս