Նախորդ Հրապարակում Հոգիէն Առաջնորդուած Կեանք - Վահէ Սարգիս
Յաջորդ Հրապարակում Յաւիտենական Բազուկներ - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան