Նախորդ Հրապարակում Հոգեւոր Զօրութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Օծութիւնը Ուշիմութիւնդ Կ'աւելցնէ