Թէեւ Սուրբ Հոգիով լեցուիլը լեզուներ խօսելէն շատ աւելի կարեւորութիւններ ունի, սակայն լեզուներ խօսիլը՝ Սուրբ Հոգիին ներկայութեան, կարեւոր նշան մըն է մեր կեանքին մէջ:

Լեզուներ խօսիլը հոսող աղբիւր մըն է, զոր բնաւ պէտք չէ արտօնենք, որ ցամքի: Լեզուներ խօսիլը նաեւ կը հարստացնէ եւ կը շինէ մեր հոգեւոր կեանքը:

Լեզուներ խօսելու տասը պատճառները...

Նախորդ Հրապարակում Երկինքի Թագաւորութեան Լեզուն
Յաջորդ Հրապարակում Երկնքի Թագաւորութիւնը Երկրի Վրայ