Նախորդ Հրապարակում Իմ Անունովս Ի՛նչ Որ Խնդրէք Հօրմէն, Պիտի Տայ Ձեզի (Յովհաննու 16.16-33)
Յաջորդ Հրապարակում «Մենք Կայսրէն Զատ Թագաւոր Չունինք» (Յովհաննու 19.15)