Նախորդ Հրապարակում Մխիթարիչը՝ Յանդիմանողը (Յովհաննու 16.1-10)
Յաջորդ Հրապարակում Ինծի Հետ Ըլլան՝ Ուր Որ Ըլլամ (Յովհաննու 17.24)