Նախորդ Հրապարակում Իշխանութիւն Առանց Սակարկութեան (Մարկոս 9.13-27)
Յաջորդ Հրապարակում Որովայնի Պտուղը ԱՆոր Տիրոջը Պարգեւն է