Նախորդ Հրապարակում Ազատութեան Մասին Յայտրարարութիւն (Հռոմայեցիս 8)
Յաջորդ Հրապարակում Հաւատացեալին Ապահովութիւնը՝ Անցեալէն, Ներկայէն եւ Ապագայէն (Հռոմայեցիս 8.31-39)