Նախորդ Հրապարակում Պալատականին Որդիին Բժշկութիւնը (Յովհաննու 4.43-54)
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Ուխտը եւ Օրհնութիւնները (Ծննդոց 26.1-35)