Մայլզ Մոնրօ կ'ըսէ. «Ամուսնութեան յաջողութիւնը այն է, որ իւրաքանչիւր անձ վայելէ «մէկութեան» վիճակը»:
Ի՞նչ կը նշանակէ մէկութեան մէջ ըլլալ եւ ի՞նչպէս անհատի մը մէկութիւն ձեռք բերելը հիմն է ամուսնութեան:

Նախորդ Հրապարակում Յիշել Մարգարէութիւնները
Յաջորդ Հրապարակում Յիսուսի Փրկութեան Յոյսը Մեր Խարիսխն Է