Նախորդ Հրապարակում Հաւատացեալը Քրիստոսով՝ Երկրին Աղը
Յաջորդ Հրապարակում Խօսքին Համար Տեղ Շինէ (Դ.Թգ 4.8-37)