Նախորդ Հրապարակում Աստուած Մովսէսը Կը Կանչէ (Ելք 1.1 -- 4.31)
Յաջորդ Հրապարակում Յարութիւնը եւ Գերբնականը