Յարութեան մասին խօսիլ կը նշանակէ խօսիլ գերբնականին մասին (Կղ 3.1-3) եւ անով նորոգուիլ:

Նիւթին մէջ պիտի տեսնենք յարութեան վերաբերեալ 40 սկզբունքներ, որոնք աշխարհին կը յայտնեն Յարութեան հրաշալիքները:

Առաջին եօթը սկզբունքները կը խօսին մահուան դէմ եղած փառաւոր յաղթութեան մասին, որուն գերագոյն վկայութիւնը եղաւ Յիսուսի պարապ գերեզմանը եւ այսօր ալ՝ Յարութեան վկայութիւնը ունեցող մեր սիրտը:

Նախորդ Հրապարակում Փրկութեան Զօրութիւնը (Ելք 7 -- 11)
Յաջորդ Հրապարակում Փրկութեան Գառնուկը (Ելք 12.1-51)