Նախորդ Հրապարակում Յարութիւնը եւ Յարութիւն Առնողը
Յաջորդ Հրապարակում Յարութիւնը եւ Յարութիւն Առնողը