Յարութեան լուրը գիտնալը բաւարար չէ դժուարութիւններուն դէմ դնելու համար, այլ՝ կարեւոր է յարութիւն Առնողին հանդիպիլը:

Յաջորդ երեք սկզբունքները (թիւ 8,9 եւ 10) կը խօսին հաւատքի քաջութեան մասին եւ մեր մտահոգութիւններէն ու վախերէն անդին, անվախ քայլեր առնելով՝ յարութեան անձնական փորձառութիւնը վայելելու մասին:

Նախորդ Հրապարակում Խաչին Զօրութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Խաչին Զօրութիւնը