Նախորդ Հրապարակում Ձիրքեր, Կարողութիւններ, եւ Արգասաբերութիւն
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Դառնալ Կոտրուած Սիրտով - Ներսէս Պօղոս