Նախորդ Հրապարակում Հնազանդութի՛ւն Սորվէ
Յաջորդ Հրապարակում Խաչին Զօրութիւնը