Ի՞նչպէս հաշտեցնել Աստուծոյ անհուն մեծութիւնը եւ մեր սահմանափակ ու մեղանչական բնոյթը: Պատասխանը Աստուծոյ Որդիին մարդանալուն, խաչուելուն, յարութիւն առնելուն եւ մեզի իր փառքը տալուն մէջ է: Ուրիշ ձեւ չկա՛յ ազատագրութեան:

Ինչի՞ կը նմանի ասիկա գործնականապէս մեր կեանքերէն ներս, Մովսէսի օրինակով:

Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Խօսքը Անփոփոխ է
Յաջորդ Հրապարակում Մովսէսի Հաւատարմութիւնը (Թուոց 14.1-45)