Նախորդ Հրապարակում Ազատագրութեան Երեք Ճակատները - Հովիւ Սեպուհ Փամպուքեան
Յաջորդ Հրապարակում Ես Օծեալ Եմ (Ա.Յհ 2.27)