Նախորդ Հրապարակում Բոլոր Բաները՝ Մէկ Նպատակի Համար
Յաջորդ Հրապարակում «[…] Դուն շատ արիւն թափեցիր ու մեծ պատերազմներ ըրիր […]» (Ա.Մնացորդաց 22.8)