Նախորդ Հրապարակում Մթնոլորտը Ճեղքել (Մտ 26.57-68)
Յաջորդ Հրապարակում Թագաւորութեան Կառավարիչը