Նախորդ Հրապարակում Իւրայատուկ Է Իշխանութիւնդ (Մտ 21.23-27)
Յաջորդ Հրապարակում Նայուածքդ Քրիստոսով