Յիսուս կը խօսի հին տաճարը քանդելու եւ նորը շինելու մասին: Տաճարը կը ներկայացնէ Աստուած մարդ յարաբերութիւնը: Յիսուս առաջարկեց նոր տաճարը երեք օրէն շինել, ակնարկելով իր յարութեան, որով ինք պիտի վերականգնէր մարդը եւ Աստուծոյ հետ յարաբերութիւնը:

Նախորդ Հրապարակում Երեք Զատիկները
Յաջորդ Հրապարակում Հինգ Հազարին Կերակրումը