Նախորդ Հրապարակում Փրկուէ՛ եւ Արձակուէ՛ (Եփ 1։7-23)
Յաջորդ Հրապարակում Սիրոյ Օրէնքը եւ Ամուսնութիւնը