Նախորդ Հրապարակում Խօսքը եւ Առաքելութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին՝ Նոր Կեանքի Զօրութիւնը