Առաջին պահուն, աւետարանիչ Ռիչըրտ Շարփը ներկայացուց այն հարցումը, որով կրնանք մարդոց հետաքրքրութիւնը շարժել՝ անոնց Աստուծո՛յ փափաքին մասին խօսելու համար:

Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Լեռը Եւ Շնորհներու Փորձառութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում «Մէկ Փափաք» Պահ 2 - Աւետարանիչ Ռիչըրտ Շարփ