Նախորդ Հրապարակում Տէրը Պիտի Ղրկէ Իր Օրհնութիւնները (Ղեւտացւոց 25.1-55)
Յաջորդ Հրապարակում Յիսուս Է «Այո»ն Բոլոր Խոստումներուն (Բ.Կորնթացիս 1.20)