Նախորդ Հրապարակում Տուփէ Դուրս Գործող Եկեղեցին (Գրծ 13.1-4) - Աւետարանիչ Ռիչըրտ Շարփ
Յաջորդ Հրապարակում Հոգիի Փրկութիւն եւ Մարմինի Բժշկութիւն