Նախորդ Հրապարակում Ուսուցում Բարկութեան Շուրջ (Մատթէոս 5.21-26)
Յաջորդ Հրապարակում Ուսուցում Շնութեան Մասին (Մատթէոս 5.27-30)