Գերբնականին գործածութիւնը Քրիստոնէական առաքելութեան իւրայատկութիւններէն մէկն է:

Յիսուսի ջուրերուն վրայէն քալելը պատկեր մըն է մեր կեանքերէն ներս Իր բերած յաղթութեան: Պետրոսի առաջարկով ջուրերուն վրայէն քալելու համար տրուած հրամանը փաստ մըն է, թէ հաւատքով բոլորս ալ գերբնականին մէջ գործելու իրաւունքը ունինք՝ Խօսքին համաձայն:

Յիսուս «աշակերտները արտորցուց» (14.22) որ ջուրերուն միւս կողմը անցնին: Արտորցուց՝ «Անաղա՛զօ» (ἀναγκάζω [anagkazo /an·ang·kad·zo/] )կը նշանակէ՝ ստիպել կամ մղել, կամ տանիլ տեղ մը, որովհետեւ պէտք է: Յիսուս ստիպեց, որովհետեւ ատիկա իրենց համար պէտք էր...

Հինգ հազարին կերակրումը աշակերտներուն գործակցութեամբ կատարուած եւ մեծ ազդեցութիւն ձգած հրաշք էր: (Մտ 14.23-24) Լաւ փորձառութեան եւ անոր բերած ուրախութեան կրնան յաջորդել դառն փորձութիւններ, որոնք կը նմանին ալեկոծութեան եւ հովերուն դէմ դնելուն:

(Մտ 14.25) Յիսուս տեսաւ աշակերտներուն դժուարութիւնը եւ առաւօտեան ժամը 3-էն 6-ի միջեւ, ջուրերուն վրայէն քալելով եկաւ՝ զանոնք ալ յաղթող դարձնելու համար:

Աշակերտները վախցան... Փորձութիւնն ու անոր բերած վախին ազդեցութիւնը կը պղտորեն քու տեսողութիւնդ եւ պատճառ կ’ըլլան, որ Յիսուսի բերած յաղթութիւնն անգամ վախով դիմաւորես, կամ ոգի ու դեւ մը կարծես:

Յիսուս ըսաւ«[…] ՔաջԵղէք, Ես Եմ, Մի՛Վախնաք» (14.27): Ան վախիահազանգը մարեց՝ Ինքզինքը Իր խօսքերով աշակերտներուն ներկայացնելով: Յիսուս ցոյց տուաւ, թէ Ինք յաղթած էր, եւ թելադրեց, որ աշակերտները չվախնան:

Յիսուս կ’ակնկալէր, որ աշակերտները չվախնային եւ Պետրոս հասկցաւ նամակը (28-30): Ան հաւատաց Խօսքին եւ ինքզինք յաղթող տեսաւ Յիսուսով: Պետրոս այդ յաղթութիւնը վայելեց ջուրերուն վրայէն քալելով:

Երբ Յիսուս նաւակ մտաւ, հովը դադրեցաւ (14.32): Երբ Տիրոջ շնորհքը կը մտնէ, ամէն հարց կը լուծուի:

Յիսուսով քու ինքնութիւնդ կանչուած է պայմանները փոխելու: Բռնուած մնացիր խօսքին եւ Խօսքը քեզ պիտի տանի յաղթութեան:

Նախորդ Հրապարակում Ընտրութիւն - Մարդո՞ց Կողմէ Ընտրուած, Թէ Աստուծոյ (Ա. Թագաւորաց)
Յաջորդ Հրապարակում Վախճանաբանութիւն - Գազանը (Յայտնութիւն Յովհաննու13--14)