Նախորդ Հրապարակում Անդամալուծող Ոգին Կը Կոտրի (Գործք Առաքելոց 6--7)
Յաջորդ Հրապարակում Ազգերը Դարձի Բերող Զօրութիւնը-Մեծ Ուրախութիւնը եւ Դիւային Անբարոյ Ազդեցութեան Կոտրուիլը (Գրծ 8.1-25)