Նախորդ Հրապարակում Ուսուցում Թշնամին Սիրելու Մասին (Մատթէոս 5.43-48)
Յաջորդ Հրապարակում Ուսուցում Ողորմութեան Շուրջ (Մատթէոս 6.1-4)