Նախորդ Հրապարակում Յարութիւնը եւ Գերբնականը
Յաջորդ Հրապարակում Յարութիւնը եւ Յարութիւն Առնողը