Նախորդ Հրապարակում Ես Օծեալ Եմ (Ա.Յհ 2.27)
Յաջորդ Հրապարակում Արձակէ՛ Օծութիւնը